چالش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم صهیونیستی