لابی و لابی‌گر در آمریکاچاپ نخست: فروردین ماه 1387

شابک: ۶ ـ ۰۸۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: 4200 تومان

خرید

 
لابی و لابی‌گر در آمریکا
 
مؤلف: بهزاد احمدی
نظارت و اجرا: مؤسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020081104530514


لابی به معنای عام یعنی درخواست از کسی یا تحت فشار گذاشتن او برای انجام کاری و در معنای خاص و سیاسی یعنی تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های حکومت و تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ. در معنای سیاسی شاید نتوان در هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده آمریکا، ارزش و جایگاه لابی را به خوبی درک کرد و فرایند لابی و نحوه فعالیت لابی‌گران را به خوبی شناخت. بدون شک درک ساختار سیاسی و نحوه فعالیت حکومت در آمریکا بدون درک و شناخت لابی و لابی‌گر غیرممکن بوده و تا حد زیادی ناقص خواهد بود چراکه لابی و لابی‌گر در طول حیات سیاسی این کشور به جزئی از فرهنگ لغات سیاست آن و بخش مهمی از روند قانونگذاری یا اجرای قانون تبدیل شده است.


کتاب حاضر از این منظر به بررسی و معرفی لابی و لابی‌گر در آمریکا پرداخته و با وارد شدن به نمونه‌های معروف و متعدد آن در عرصه‌های سیاسی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی تلاش کرده تا تصویر روشنی از آنها ارائه دهد. در این چارچوب نخست به مکانیسم لابی در آمریکا پرداخته شده و در فصول بعدی به ترتیب لابی‌های قومی ـ مذهبی، لابی‌های صنایع و لابی‌های سیاسی و فرهنگی تحلیل و بررسی شده‌اند.