بررسی مواضع اروپا در قبال بحران فلسطینموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

بررسی مواضع اروپا در قبال بحران فلسطین

 

سخنرانان:

دکتر عابد اکبری

دکتر مقصود رنجبر

دکتر حمیدرضا عزیزی

مدیرنشست: مرتضی صدیقیان

 

زمان: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

ساعت 21

 

لینک کلاب هاوس: https://www.joinclubhouse.com/@abrarmoaser