تأثیر انتخابات ایران و عراق بر آینده‌ی محور مقاومتموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری موسسه مطالعات  و تحقیقات استراتژیک حمور‌ابی برگزار می‌کند.

 

تأثیر انتخابات ایران و عراق بر آینده‌ی محور مقاومت

 

 

با حضور کارشناسان:

 

د. هیثم الخزعلی - بغداد
استراتژیست و تحلیلگر مسائل سیاسی

 

 د. مصدق عادل - بغداد
نویسنده و کارشناس حقوقى

 

أحمد بروایة
پژوهشگر حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا

 

مدیر جلسه: فاطمه سیاحی
کارشناس روابط بین‌الملل

 

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۲۳خرداد
ساعت ۲۲ به وقت تهران

 

لینک اسکای روم:

https://www.skyroom.online/ch/abrar110/middleeast