بایسته‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب