آشنایی با کشورهای اسلامی (۳): ترکیهچاپ نخست: تیر ماه ۱۳۸۴

شابک:۳ ـ ۸۳ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴

قیمت: ۱۴۰۰ تومان

خرید

 
آشنایی با کشورهای اسلامی (۳): ترکیه
 
نظارت و تدوین: محمدهادی فلاح‌زاده
گردآوری: مهدی اسکندریان، قاسم سیمیاریان
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران،کتاب آشنایی با کشورهای اسلامی
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020055406082818
 
شماره‌های یک و دو (آشنایی با کشورهای اسلامی (مصر و مالزی)) با برخی کاستی‌ها که لازمه گام‌های نخستین هر تلاشی است، نشر یافت و در زمان کوتاهی که از نشر آن دو شماره می‌گذرد با استقبال و توجه شایان و نیز تقدیر و تشویق اهل ادب، فرهنگ و عالمان و پژوهشگران روبه‌رو بوده‌ایم. این توجه و تشویق‌ها این حقیر را مصمم کرد که تدوین کتب آشنایی با سایر کشورهای اسلامی را با جدیت بیشتر پی بگیرم. لازم به ذکر است اهداف تدوین کتب آشنایی با کشورهای اسلامی در مقدمه جلد نخست تشریح شد.

ترکیه سومین کشوری است که در گام سوم از این سری از کتاب‌ها به آن می‌پردازیم؛ کشور همسایه‌ای که حدود70 میلیون نفر جمعیت دارد و 98درصد آن مسلمان هستند. این کشور در برهه‌ای از تاریخ، مرکز حکومت سلاطین عثمانی و به‌عنوان امپراتور بزرگ اسلامی در سطح جهان مطرح بود. همجواری این کشور با کشورهای اروپایی و همسایگی آن با کشور عزیزمان ایران و وجود علقه‌های قوی با بخش عظیمی از مردم کشورمان، اهمیت و ویژگی این کشور را روشن و برای گزینش این مرحله کافی بود.


نخسین قانون اساسی ترکیه که در سال 1924 تدوین گردید طی ماده‌ای دین اسلام را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد ولی با بازنگری در آن در سال 1928 و حذف این ماده قانونی بر لائیک بودن حکومت تأکید گردید و در طی سالیان اخیر، بر حذف مظاهر اسلامی و گسترش فرهنگ غرب به‌وسیله حکومت تلاش فراوانی صورت گرفت ولی دین اسلام در زندگی مردم ترکیه همواره نقش تعیین‌کننده‌ای داشته و تلاش طرفدران فرهنگ غرب در این کشور اسلامی گرچه ضررهایی را برای مسلمانان داشت، اما نتوانسته اند دین را از فرهنگ عمومی و خصوصی مردم ترکیه بزدایند، لذا شاهد رشد اسلام خواهی در میان اقشار مختلف مردم ترکیه به‌ویژه جوانان و زنان هستیم.