نخستین همایش بین‌المللی

دیپلماسی زیارتموسسه ابرار معاصر تهران با همکاری پژوهشکده حج و زیارت برگزار می‌کند: نخستین همایش بین‌المللی دیپلماسی زیارت