نشست علمی چشم‌انداز صلح، امنیت و دولت‌سازی در افغانستان

به‌مناسبت یکسالگی سقوط نظام جمهوریموسسه تحقیقات و صلح کابل با همکاری موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران و انجمن علمی مطالعات صلح تقدیم می‌کند:

 

نشست علمی چشم‌انداز صلح، امنیت و دولت‌سازی در افغانستان

به‌مناسبت یکسالگی سقوط نظام جمهوری

 

سخنرانان:

محمدامین رشادت

عبدالقیوم سجادی

زکیه عادلی

محمدقاسم عرفانی

محمدعزیز بختیاری

محسن خلیلی

 

مدیر نشست:

پریا مقصودی

 

تاریخ و مکان برگزاری:

یکشنبه 30 مرداد 1401

ساعت 16 تا 19 به وقت تهران و کابل

سالن همایش‌های موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران