آسیا 10

چین در آسیا و نظام بین‌الملل

از سیاست همسایگی تا حکمرانی در فناوری


مجموعه حاضر با تمرکز بر تحلیل تاثیرگذاری چین به مثابه یک ابرقدرت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فناوری تدوین شده است. واقعیت این است که به نسبت اهمیت این ابرقدرت در شرایط جهانی امروز و همچنین پیوندهای دیپلماتیک و سیاسی که میان ایران و چین برقرار است، ادبیات قابل توجهی چه به شکل تالیف و چه به شکل ترجمه در کشور وجود ندارد. این در حالی است که برای کمک به درک و فهم بهتر سیاستگذاران و پژوهشگران از مناسبات دوجانبه، چندجانبه و جهانی پکن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، بایستی علاوه بر تاسیس مراکز مطالعاتی و اندیشکده‌های متعدد مختص چین، ترجمه و تالیف نظام‌مند آثار با کیفیت این حوزه از زبان چنینی و دیگر زبان‌ها به عنوان یک برنامه تحقیقاتی مشخص در دستور کار قرار بگیرد.

در مقالات این مجموعه و به همت همکاران پژوهشی موسسه و همچین سایر پژوهگشران فعال در این زمینه، موضوعاتی متعددی از جمله راهبردهای چین در حوزه فناوری، سیاست همسایگی، مناسبات و تعاملات با ایران، روابط با برخی کشورهای منطقه غرب آسیا، ماهیت روابط سیاسی چین با برخی قدرت‌های بزرگ و همچین تحلیل توانمندی این کشور در شکل‌دهی به مناسبات نظم و نظامات منطقه‌ای مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.

امید است علاوه بر استمرار تلاشی که موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در سه سال گذشته در زمینه انتشار آثار تالیفی و ترجمه‌ای حوزه چین آغاز کرده، شاهد فعالیت سایر اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی تخصصی کشورمان در حوزه چین شناسی باشیم.

فناوری به مثابه پیشران ارتقای جایگاه آسیا در حکمرانی جهانی جدید/ علی اسمعیلی اردکانی

رقابت برای حکمرانی دیجیتال و اینترنت؛ ارزیابی انتقادی رویکرد فراآتلانتیک در برابر چین/ علی اسمعیلی اردکانی

چین و فضای سایبر در سپهر امنیت جهانی/ حسین عسگریان

تحول سیاست انرژی چین به سوی انرژی‎های تجدیدپذیر: انگیزه‏ها و چشم‌اندازها/ مرتضی شکری

سیاست همسایگی چین؛ از تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تا ابزاری برای مهار نفوذ آمریکا/ احسان صادقی چیمه

50 سالگی روابط ایران و چین؛ از اراده سیاسی قوی برای توسعه روابط تا واقعیت‌‌های بیرونی به‌مثابه موانع/ احسان صادقی چیمه

الگوهای رقابت / خصومت بر روابط ایران، چین و آمریکا/ الهام کشاورز

ادراک تهدید/ فرصت روسیه از توافق همکاری چین و ایران/ زهره خانمحمدی

امکان نقش‌آفرینی چین در ایجاد ساختار امنیتی خلیج فارس/ جلیل بیات

چین و عربستان سعودی؛ روابطی رو به توسعه در پرتو موازنه منطقه ای/ حسین آجورلو

امکان و امتناع شراکت راهبردی چین و عراق/ نجمیه پوراسمعیلی

رویکرد چین در قبال افغانستان؛ از بی‎تفاوتی حساب‌شده تا شراکت راهبردی/ سمیه مروتی

چشم انداز روابط آلمان و چین؛ نگاهی به روابط کنونی و پیش‌بینی روابط پسامرکل/ عابد اکبری