جنگ ۱۱ روزه غزه و چشم انداز آینده منطقهجنگ ۱۱ روزه غزه و چشم انداز آینده منطقه

 

دکتر عزمی منصور

آزاده فلسطینی، استاد دانشگاه و رئیس جمعیت مبارزه با صهیونیسم و نژادپرستی اردن

 

محمد احمد الروسان

عضو دفتر سیاسی جنبش ملی اردن و سخنگوی جنبش

تحلیلگر مسائل خاورمیانه

همکار شبکه های المیادین و الکوثر

 

مدیر جلسه

سید اسماعیل یاسینی

 

زمان: پنجشنبه 20 خرداد

ساعت 21:30 بوقت تهران

 

 

لینک اسکای روم:

https://www.skyroom.online/ch/abrar110/middleeast