آسیب شناسی روابط ایران و چینموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:
 
آسیب شناسی روابط ایران و چین
 
سخنرانان:
حسین ملائک
امین ترفع
مجید رئوفی
 
دبیر نشست :
احسان صادقی چیمه
 
تاریخ:
دوشنبه 24 بهمن 1401
 
ساعت:
14:00
 
مکان:
سالن اجتماعات موسسه ابرار معاصر