به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

ارائه تخفیف 30% بر روی کتب انتشارات ابرار معاصر تهران 

موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی کتب حود با 30% تخفیف در اختیار علاقمندان قرار می‌دهد.