فراخوان مقاله ماهنامه تخصصی «امنیت بین‌الملل»مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران بعد از انتشار هشت شماره از ماهنامه تخصصی «امنیت بین‌الملل» در حوزه‌های مطالعات مخاطرات امنیت بین‌المللی ایران، سیاست‌گذاری امنیت بین‌المللی ایران، استراتژی و سیاست قدرت‌های بزرگ در غرب آسیا، نظم امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی، مسائل جهانی در غرب آسیا و مطالعات نظری استراتژیک، آمادگی دارد مقالات پژوهشگران و نویسندگان فعال در این حوزه را دریافت و منتشر کند. این ماهنامه تخصصی با شماره ثبت 85557 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز انتشار است.

از اساتید و صاحب‌نظران دارای آثار علمی در موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال آثار و پژوهش‌های جدید خود، در تولید ادبیات مؤثر و معطوف به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه مشارکت داشته باشند.

ایمیل دریافت آثار:  International_Security@tisri.org

شماره تماس: 7-88756203

 

دستورالعمل نگارش مقالات

- حجم مقالات از 2500 تا 3 هزار کلمه باشد.

- «طرح مسئله، سؤال اصلی، توصیه برای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر، و جمع‌بندی» از بخش‌های اصلی آثار ارسالی باشد.

-درصورت نیاز، نحوه ارجاع‌دهی به مقالات به شکل درون‌متنی باشد (نام خانوادگی، سال: صفحه).