ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 3فهرست تفضیلی:

سخن مدیر مسئول

تلاش‌های آمریکا در ایجاد ائتلاف‌های راهبردیِ چندجانبه در غرب آسیا/ روح‌اله طالبی آرانی

سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا؛ تداوم و استحکام حضور/ حسین دهشیار

جایگاه عراق در سیاست خارجی آمریکا/ علی‌اکبر اسدی

آمریکا، سیاست کاهش حضور نظامی در افغانستان و مذاکره با طالبان/ جعفر حق‌پناه

جایگاه و نقش پاکستان در سیاست خارجی آمریکا/ امان‌الله شفایی

نقش ترکیه در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا؛ احاله مسئولیت یا مدیریت روابط؟/ ولی گل‌محمدی