تقدیر از پژوهشگر برتربه مناسبت هفته پژوهش ، طی مراسمی که صبح روز 24 آذر در موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار شد آقای دکتر علی اسمعیلی اردکانی به عنوان پژوهشگر برتر سال 1399 این موسسه برگزیده شده و از وی تقدیر به عمل آمد.شایان ذکر است دکتر اسمعیلی اردکانی از پژوهشگران ارشد موسسه ابرار معاصر تهران هستند که در سال جاری و در یازدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی موفق به اخذ رتبه شایسته در گروه علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای این جشنواره شدند.