نخستین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی با عنوان:

پیامدهای منطقه ای و بین المللی الحاق کرانه باختری موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

نخستین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی با عنوان: پیامدهای منطقه ای و بین المللی الحاق کرانه باختری 

مدیر نشست: آریابرزن محمدی

 سخنرانان:
۱.  صلاح زواوی ( سفیر فلسطین در ایران)
۲. ناصر ابوشریف ( نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران) 
۳. خالد قدومی ( نماینده جنبش حماس در تهران)

زمان : دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹ ساعت ۱۴

مکان : سالن جلسات موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران