پیام تسلیت به ملت شریف افغانستانموسسه تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ضمن ابراز تأسف خویش نسبت به کشته و زخمی شدن شهروندان افغانستانی در اثر وقوع زلزله در برخی شهرهای این کشور، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به ملت شریف افغانستان، اعلام می دارد.