کتاب آسیا 1 (ویژه مسائل امنیتی شرق آسیا)چاپ نخست: تیر ماه ۱۳۸۲

شابک: 1ـ50ـ5910ـ964

قیمت: ۲۱۰۰ تومان

خرید

 
کتاب آسیا 1 (ویژه مسائل امنیتی شرق آسیا)
 
نظارت و تدوین: حسین نوروزی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای
 
به دنبال طراحی و تولید کتاب‌های منطقه‌ای توسط مؤسسه تهران و به دنبال آن انتشار اولین سری از این مجموعه تحت عنوان «کتاب اروپا» ویژه «اتحادیه اروپا» دومین کتاب منطقه‌ای تحت عنوان «کتاب آسیا» ویژه «مسائل امنیتی شرق آسیا» تهیه شده توسط اعضا و همکاران شورای غیردولتی روابط خارجی مؤسسه تهران منتشر گردید. این کتاب حاوی ۷ مقاله می‌باشد:

مقاله اول به تبیین و بررسی مسائل و ملاحظات امنیتی در چارچوب یک سازمان همکاری منطقه‌ای یعنی «آ.سه.آن» می‌پردازد. سیر تحولات تاریخ تأسیس این سازمان، رویکردهای درون منطقه‌ای، نقش عوامل تأثیرگذار برون منطقه‌ای و ابعاد تداوم و تغییر این نهاد منطقه‌ای از اهم مباحث این مقاله است.


«اپک» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های سیاسی ـ اقتصادی در جهان که در حوزه پهناور آسیا ـ پاسیفیک فعالیت می‌کند، با حضور قدرت‌های مطرح جهانی و تأثیرات شگرفی که بر روابط کشورهای این حوزه و حتی سایر مناطق جهان می‌گذرد و با تاکید بر مباحث امنیتی، مطالب مقاله دوم را پوشش می‌دهد.


مقاله سوم این مجموعه به بررسی تطبیقی وضعیت و شرایط فعالیت «ناتو» به عنوان یک سازمان اروپایی و برخی سازمان‌های همکاری امنیتی آسیایی مثل سیتو و غیره می‌پردازد. طرز تعامل و نگرش آمریکا با اروپاییان از یک طرف و نوع روابط و ملاحظات امنیتی این کشور با آسیایی‌ها، محور مطالب این مقاله است که بسیار موشکافانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.


مقاله چهارم به تحولات اخیر نظام بین‌المللی، تغییر وضعیت قدرت‌های منطقه‌ای فعال در شرق آسیا به‌ویژه آمریکا، چین، ژاپن و روسیه از یک طرف و توزیع جدید قدرت و تعاملات چندسویه آن‌ها با خود و سایر کشورهای منطقه از طرف دیگر اشاره دارد. بالطبع ملاحظات سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی این بازیگران در شرایط نوین بین‌المللی بسیار قابل تأمل است.


استراتژی امنیت ملی چین و آثار آن بر روابط منطقه‌ای کشورهای شرق آسیا مطالب مقاله پنجم را به خود اختصاص داده است. سیر تحول رویکردهای معاصر و استراتژیک چین در نظام بین‌المللی و ترسیم دورنمای تأثیر و تأثر این قدرت جهانی در برهه‌های مختلف تاریخی و به‌ویژه شرایط نوین بین‌المللی و منطقه‌ای محورهای مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.


مقاله ششم به تشریح و تبیین مسائل امنیتی شبه جزیره کره از زمان جدایی تاریخی تا به امروز پرداخته است. وضعیت و رفتارهای خاص هر یک از دو کره شمالی و جنوبی، نوع روابط آن‌ها با قدرت‌های بزرگ و بازتاب تحولات نظام بین‌المللی بر نوع روابط دوجانبه این دو قسمت جغرافیایی جدا شده و دورنمای وحدت آن‌ها با توجه به مسائل جاری بین‌المللی در این مقاله مورد تأمل قرار گرفته‌اند.


آخرین مقاله این مجموعه نیز به صورت مبسوط و گویا از جوانب مختلف فعالیت، عوامل تأثیرگذار و افق‌های همگرایی و همکاری منطقه‌ای در قالب سازمان «سارک» که به کشورهای حوزه جنوب آسیا تعلق دارد، صحبت به میان آورده، همچنین رویکرد و طرز تعامل اعضای این سازمان را تحت تأثیر مسائل سیاسی ـ امنیتی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.