کتاب اروپا ۸ (ویژه مسائل انگلستان)چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۸۶

شابک:۱ ـ ۰۷۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸

قیمت: ۳۸۰۰ تومان

خرید

 
کتاب اروپا ۸ (ویژه مسائل انگلستان)

گردآوری و تدوین: عباس کاردان
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه ای
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020080002331216
 
شناخت دولت‌ها و کشورها و آشنایی مستمر با اهداف، سیاست‌ها و نیز برنامه‌های آنان به همراه توانمندی‌ها و آسیب‌پذیریهایشان، از ابزار ضروری تصمیم‌گیری و تبیین برنامه‌های آتی هر کشور نسبت به کشورها یا مناطق مختلف جهان می‌باشد. این امر باید در دستور کار پژوهشگران حوزه روابط بین‌الملل در ایران نیز قرار گیرد تا شناخت درست و مناسبی را از کشورهای مهم جهان ارائه دهند تا تصمیم‌گیران و دولتمردان ایران بتوانند با آگاهی و بینش عمیقی به سیاست‌گذاری بپردازند.
در همین رابطه، از آنجایی‌که انگلستان یکی از قدرت‌های مهم تأثیرگذار در مسائل داخلی و نیز روابط خارجی کشورهای منطقه بوده است و هنوز نیز پس از گذشت بیش از ربع قرن از خروج این کشور از منطقه شاهد پیامدهای اقدامات آن در گذشته از جمله ایجاد رژیم صهیونیستی هستیم، ضروری جلوه می‌کند که در ابعاد مختلف به بررسی این کشور و نقش جایگاه آن در تحولات مختلف پرداخته شود.
گفتنی است که این کشور هم‌اکنون نیز از نقش مهمی در بسیاری مناطق از جمله خاورمیانه برخوردار است و یکی از متحدین ایالات متحده در جنگ ضد تروریسم محسوب می‌شود که جایگاه خاصی را در تحولات جهانی به آن بخشیده است.
کتاب حاضر با توجه به ضرورت ذکر شده در فوق و با نگاهی به اهداف ذیل تدوین شده است:
• ایجادی شناختی کلی از کشور انگلستان برای صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به این حوزه؛
• ارائه تحلیلی به دور از هرگونه جهت‌گیری در رابطه با مسائلی نظیر «صهیونیسم در انگلیس» و «جایگاه مسلمانان» در این کشور؛
• بررسی رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا که در سال‌های اخیر با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است؛
• بررسی روابط انگلستان و ایالات متحده از منظر تفکرات نومحافظه‌کاری؛ و
• معرفی موضوعات جدیدی از جمله صهیونیسم و مسلمانان در انگلیس برای مطالعات گسترده‌تر.
در راستای این اهداف، کتاب حاضر در هفت فصل به بررسی نقش و جایگاه کشور انگلیس در ابعاد مختلف، اما با تأکید بر تحولات کنونی می‌پردازد:
فصل نخست با عنوان «برآورد سرزمینی انگلستان» به بررسی موقعیت سرزمینی، وضعیت توپوگرافی و طبیعی، مسائل جمعیتی و مشکلات سرزمینی این کشور می‌پردازد.
فصل دوم نیز با عنوان «برآورد سیاسی- امنیتی انگلستان» به همین صورت تلاش دارد دیدی کلی از جایگاه، تشکیلات و مسائل سیاسی در این کشور را ارائه دهد. از جمله موضوعات مورد توجه در این فصل می‌توان به بررسی ساختار و ماهیت نظام سیاسی، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، برآوردی از احزاب و گروههای سیاسی، گروههای ذی‌نفوذ و مشکلات سیاسی این کشور اشاره نمود.
در فصل سوم تحت عنوان «نگاهی به احزاب عمده و مؤثر در انگلستان» با در نظر گرفتن اهمیت و سابقه حضور و فعالیت احزاب در انگلستان، به معرفی احزاب مهم محافظه‌کار، کارگر و لیبرال دموکرات به عنوان سه گروه اصلی در این کشور و برنامه‌های مورد نظر آنها در زمینه سیاست خارجی (با توجه به اهمیتی که این برنامه‌ها در رفتار بین‌المللی این کشور داشته) و انتخابات عمومی سال‌های 2001 و 2005 پرداخته شده است.
فصل چهارم با عنوان «بررسی رابطه انگلستان و اتحادیه اروپا» تلاش دارد با بررسی نقش و جایگاه بریتانیا در اتحادیه اروپا، نقاط اشتراک و اختلاف احزاب و گروههای سیاسی این کشور در این مورد را بیان کرده و درک روشنی را از تحولات آتی مرتبط با آن ارایه نماید.
از زمان پیدایش جنبش صهیونیسم و تشکیل دولتی یهودی در سرزمین‌‌های فلسطینی، جهان اسلام و بخصوص منطقه خاورمیانه به مدت بیش از یک قرن همواره با مشکلات بزرگی مواجه بوده‌، به گونه‌ای که بسیاری از کشورهای منطقه مجبور بوده‌اند بخش بزرگی از سرمایه کشورشان را جهت مقابله با طرح‌های صهیونیستی رژیم اسرائیل هزینه کنند. در این میان هرچند نقش قدرت‌های بزرگ در پیدایش جنبش صهیونیسم و به تبع آن تشکیل رژیم یهودی مورد توجه پژوهشگران بوده و نوشته‌های زیادی در این رابطه وجود دارد، ولی اکثراً به نقش دولت ایالات متحده پرداخته و توجه چندانی به قدرتهای دیگر از جمله بریتانیا و پیوند تاریخی آن با صهیونیسم ندارند. به همین صورت شاهدیم که اکثر نوشته‌ها نیز به لابی صهیونیستی در ایالات متحده اشاره داشته و توجهی به نقش سازمانهای بزرگ و تأثیرگذار صهیونیستی در بریتانیا نمی‌شود.  نظر به این مسأله، فصل پنجم تحت عنوان «نگاهی به نفوذ صهیونیسم در انگلیس» سعی دارد با نگاهی به پیوند تاریخی صهیونیسم با هیأت حاکمه بریتانیا، به معرفی و بررسی سازمانهای صهیونیستی این کشور بپردازد.
فصل ششم که ترجمه‌ مقاله‌ای با عنوان «حضور نومحافظه‌کاران در بریتانیا» از اسکات تامسون و میشل استاینبرگ می‌باشد، نیز با نگاهی انتقادی، به حضور نومحافظه‌کاران در بریتانیا و شکل‌گیری پروژه قرن جدید انگلیسی- آمریکایی پرداخته و شکل‌گیری «انجمن هنری جکسون» به عنوان تشکیلاتی نومحافظه‌کار در این کشور را مورد بحث قرار می‌دهد.
در فصل هفتم نیز با عنوان «بررسی وضعیت مسلمانان در انگلیس» نویسنده در پی آن است که با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع مسلمان در کشور انگلیس، به بررسی گوناگونی و تنوع مسلمانان و زندگی آنها در بریتانیا به همراه ریشه‌ها، هویت‌ها و گروه‌بندی‌های متفاوت آنان پرداخته و با معرفی جریان‌های مهم اسلامی در این کشور، نمایی کلی از دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌های آنان را ارائه نماید. در عین حال، بخشی هم به تصویر ارایه شده از مسلمانان در رسانه‌های بریتانیا و ایجاد مسأله اسلام‌هراسی در این کشور می‌پردازد.