برآورد وضعیت فناوری اطلاعات در اسرائیل

چشم انداز 2024یکی از چالش‌های حوزه روابط بین‌الملل که در یک قرن اخیر ذهن پژوهشگران این حوزه را به خود مشغول کرده، چالش شکل‌گیری و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی است. این موضوع در یک قرن اخیر به نماد ظلم یک ایدئولوژی توسعه‌طلب و نژادپرست یعنی صهیونیسم، به یک ملت و سرزمین تبدیل شده است. چالشی که موجب آوارگی میلیون‌ها انسان از سرزمین خود یعنی فلسطین شده است. بر این اساس، رژیم صهیونیستی یک بازیگر توسعه‌طلب و نژادپرست است و راهبردهایش مبتنی بر راهبرد اشغالگری و تضعیف بازیگران پیرامونی است. این امر در کنار زرادخانه‌های تسلیحاتی، شیمیایی و هسته‌‎ای، این رژیم را به‌عنوان عینی‌ترین تهدید کشورهای منطقه غرب آسیا به خصوص کشورها و گروه‌های مرتبط با محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. واقعیت‌های فوق، ضرورت پژوهش‌های علمی و کاربردی برای شناخت بهتر از تحولات مرتبط با مسائل داخلی و خارجی این رژیم را پیش از پیش آشکار می‌سازد. اگرچه در سال‌های گذشته پژوهشگران و مراکز مطالعاتی تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای را در این زمینه انجام و اقدام به تولید ادبیات کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد باتوجه به سطح تهدیدات رژیم صهیونیستی، همچنان با کمبود جدی منابع و ادبیات در این زمینه روبرو هستیم که این امر اهتمام بیشتر اندیشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی را می‌طلبد. مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران بر اساس این ضرورت تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری دامت برکاته بر لزوم دشمن شناسی و همچنین ماموریت پژوهشی‌اش تلاش دارد به مانند قبل اما با تمرکز بیشتر با تولید ادبیات مناسب در حوزه رژیم صهیونیستی‌پژوهی، نهادهای تصمیم‌ساز و همچنین جامعه نخبگی کشور را جهت مدیریت مناسب‌تر تهدیدات ناشی از راهبردها و اقدامات این رژیم کمک کند. مجموعه حاضر که بیشتر بر اساس نهایی کردن پژوهش‌های دانشگاهی تهیه شده، در راستای هدف فوق منتشر می‌شود. امید است این اقدام با استقبال جامعه نخبگی و دانشگاهی در تولید ادبیات مناسب و کارآمد روبرو شود و حلقه ضروری اتصال بدنه کارشناسی به بدنه تصمیم‎سازی کامل گردد.