ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 12سخن مدیر مسئول

پیامدهای حضور منطقه‌ای چین در غرب آسیا بر منافع اروپا/ حسین غریبی

روابط روسیه و آمریکا در دوره ترامپ و تاثبر آن بر مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی/ حسین عسگریان

رویکرد روسیه در خصوص «صلح خاورمیانه» با تاکید بر «معامله قرن»/ زهره خانمحمدی

ارزیابی فرصت‌ها و چالش‌های سیاسی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی در سال 2019/ فاطمه نکولعل آزاد

شکاف ساختاری بین ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی/ گروه مطالعاتی اروپا و فراآتلانتیک

تحلیل اقدام آمریکا در ترور سپهبد قاسم سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل/ آرامش شهبازی

تبیین نگاه کارشناسان اندیشکده‏های رژیم صهیونیستی درباره ترور سپهبد قاسم سلیمانی/ گروه مطالعاتی غرب آسیا و شمال آفریقا

گزارش نشست: نقش رژیم صهیونیستی در ترور سپهبد قاسم سلیمانی