ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 16تحرکات جدید آمریکا در عراق: رویکرد دولت و جریان‌های عراقی/ علی‌اکبر اسدی

مواضع کشورهای منطقه در مقابل تنش ایران و آمریکا در عراق/ طهمورث غلامی

معمای آمریکا در عراق: بازآرایی نیروهای آمریکا/ رضاداد درویش

رژیم صهیونیستی و تحولات 2020 عراق/ حسین آجورلو

چرایی رویکرد مسامحه‌جویانه مسکو درقبال آنکارا (با تاکید بر حمله ترکیه به ادلب)/ زهره خانمحمدی

امکان پدیداری دوباره تروریسم تکفیری و تأثیر آن بر امنیت ایران (با تأکید بر سوریه و عراق)/ طیبه محمدی‌کیا

چالش‌ها و فرصت‌های ائتلاف عربستان ـ امارات در یمن و امنیت جمهوری اسلامی ایران/ زهرا زمردی

سیاست‌ورزی بن سلمان؛ دیالکتیک بحران مشروعیت و بلندپروازی بین‌المللی/ آریابرزن محمدی

راهبرد سیاست خارجی امارات در پرتو پرونده‌های منطقه‌ای/ حمیدرضا اکبری و ابراهیم رحمان