نشست تخصصی واکاوی مناقشه اخیر بین تاجیکستان و قرقیزستانموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌‌المللی ابرار معاصر تهران تقدیم می‌کند:

نشست تخصصی واکاوی مناقشه اخیر بین تاجیکستان و قرقیزستان

 

سخنرانان:

حسن بهشتی پور

احسان موحدیان

 

زمان: 

چهارشنبه 30 شهریور 1401 ساعت 10 الی 12

 

مکان:

سالن همایش‌های موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران