ماهنامه امنیت بین‌الملل - شماره 45

ویژه نامه روابط آمریکا با سایر بازیگرانروابط بریتانیا و ایالات متحده آمریکا؛ از برگزیت تا بازگشت به همکاری‌های استراتژیک

روابط ایالات‌متحده آمریکا و استرالیا؛ از مشارکت راهبردی تا شبکه‌سازی امنیتی

روابط خارجی روسیه و ایالات متحده؛ تداوم رقابت‌های استراتژیک

رابطه ایالات متحده آمریکا با لیبی؛ از رویکردی سخت تا رویکردی ترکیبی (2011 تاکنون)

روابط پاکستان و ایالات متحده؛ روابطی تابع متغیرهای منطقه‌ای

بنیان‌های در حال تغییر روابط ایالات متحده آمریکا _ چین