بایسته‌های سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایرانموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری شورای راهبردی روابط خارجی و پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار میکند:

 

بایسته‌های سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران

 

محورهای همایش: 

1.پایه‌های فکری و نظری سیاست همسایگی ایران

2. جایگاه سیاست همسایگی در پیشبرد سیاست خارجی کارآمد

3. ارزیابی محیط همسایگی جمهوری اسلامی ایران

4. الزامات سیاست همسایگی قدرتمند و کارآمد

 

زمان: سه‌شنبه 2 شهریور 1400

ساعت: 9 الی 17