فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی

و هویت یهودی دولت جعلی اسرائیل


مقدمه

مرکز مطالعات معاصر، (مرکز الدراسات المعاصرة) علاقمندان خود را به انتشار کتاب‌هایی درباره موضوع‌های حیاتی و جنجالی روز، عادت داده است. موضوع‌هایی که به جامعه فلسطینی ساکن اراضی اشغالی 1948 و وقایع آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین دهمین کنفرانس مرکز، قضیه مهم و حساسی را درباره "هویت یهودی دولت و فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی 1948" دست مایه خود قرار داده است. تشکیلات اسرائیلی از زمان به قدرت رسیدن حکومت نتانیاهو، شعار "هویت یهودی دولت" را مطرح کرده تا این شعار بستری باشد برای نابودی همه منافع ملت فلسطین از جمله فلسطینی‌های 1948. حکومت تحت رهبری نتانیاهو، در راستای اجرای این شعار خطرناک به هر قیمت ممکن، تمام موانع را از بین برد و از تمام مرزهای موجود تخطی کرد. شعاری که از بین بردن قضیه فلسطین سپس کوج دادن و اخراج باقی مانده فلسطینی‌ها، مصادره و یهودی‌سازی اراضی آنان و لغو حق بازگشت را نشانه گرفته است.

کنفرانس حاضر برای بررسی این پدیده و سیاستی برگزار شده که از زمان تصویب قانون موسوم به "خصوصی‌سازی اراضی" و تخریب تعداد زیادی از منازل عربی در مناطق مختلف آغاز گردیده است. در خلال این نشست، چند پژوهش درباره سیاست جدید اسرائیل ارائه شد که هر یک به مسائل مختلفی پرداختند و در این کتاب منتشر شده‌اند.

چنین نشستی که به ارائه چنین مقالات کاربردی پرداخته بدون شک باعث خواهد شد که عملکرد پنهان این حکومت و اداره­های تخصصی آن، افشا شود و رازهای سر به مهر آنها که در طرح‌های سیاهشان علیه جامعه عربی ساکن در سراسر فلسطین و نه تنها فلسطینی‌های 1948 نمود می‌یابد برای همگان برملا شود. طرح‌هایی که نابودی هویت و آثار فلسطینی‌ها در این سرزمین از جمله اماکن مقدس و باستانی یا حتی ریشه کن کردن روستاها و محو آنها از صحنه روزگار و تغییر اسامی عربی به عبری را مطمح نظر قرار داده است.  

این، توطئه‌ای بزرگ از جانب حکومت راست گرا و افراطی نتانیاهو علیه ملت فلسطین است و بعید نیست که باعث الحاق کرانه باختری به تشکیلات اسرائیل از نظر مدنی شود و این حکومت بتواند بعد از اعلام نوار غزه محاصره شده، به عنوان میهن ملی فلسطینی‌ها، پرونده فلسطین را ببندد.

این کتاب، حاوی اطلاعات فراوانی است که بدون شک، بسیار مثمر ثمر خواهد بود.