نگاه نخبگان شبه قاره هند به تحولات یمنموسسه ابرار معاصر تهران با همکاری دانشگاه شاهد و خانه اندیشه‌ورزان برگزار می‌کند:


نهمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی همبستگی نخبگان جهان با مقاومت مردم یمن
 

«نگاه نخبگان شبه قاره هند به تحولات یمن»image.gif سخنرانان:
 

لاکسمن سینگ

پویان بابایی


دبیر نشست:

امید هراتی 


تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱


ساعت: 16 به وقت تهران
 

مکان: خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر (عج) و خیابان مظفر شمالی، پلاک 907، خانه اندیشه‌ورزان، ساختمان شمالی، طبقه دوم، سالن جلسات VIP