سومین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهیموسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار می کند:

سومین پیش نشست کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی

 سخنرانان:

.  محمد هاشم عصمت اللهی

.  آیت الله العظمی فاضل حسینی

.  حجت الاسلام فصیحی غزنوی

.  دبیر نشست:  جمال الدین سجادی