کوته‌نوشت چشم‌انداز سفر اردوغان به ایرانسفر اردوغان همزمان با سفر پوتین برای برگزاری دور جدیدی از نشست سران آستانه، از منظر روابط دوجانبه نیز برای ایران و ترکیه اهمیت دارد. اولین و مهم‌ترین مسئله در روابط دو کشور، نگرانی ترکیه از کردها و تلاش برای گرفتن رضایت ایران جهت انجام عملیات نظامی در شمال سوریه است. ترکیه حضور کردها را یک تهدید وجودی برای خود می‌داند و اعلام داشته است که قصد انجام یک عملیات نظامی برای برقراری یک منطقه حائل در شمال سوریه را دارد.

ترکیه به خوبی آگاه است که جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در سوریه و منطقه دارد و هر گونه اقدامی بدون داشتن مجوز از ایران، برای ترکیه مطلوب نخواهد بود. از سوی دیگر، الگوی روابط ایران و ترکیه همواره الگوی رقابت و تعامل بوده و در بحران سوریه این مسئله به خوبی مشهود است. ترکیه از مخالفان دولت سوریه و ایران از مدافعان جدی آن است.

علاوه بر این، اردوغان به منظور پیروزی در انتخابات پیش روی ترکیه، نیازمند حمایت‌های روسیه و ایران است. مخصوصاً اینکه در ماجرای کودتای ناموفق علیه دولت، ایران نقش مهمی در بقای اردوغان در قدرت داشت. به نظر می‌رسد منافع ایران و ترکیه در این برهه حساس شدیداً در هم تنیده است و نشست تهران، می‌تواند برای هر دو طرف مفید باشد.