رهبـری؛ شش موردکاوی درباره راهبرد جهان


ترکیب از شخصیت و شرایط است که تاریخ را می‌آفریند و شش رهبر که در این کتاب ارائه شده‌اند ـ کنراد آدناور، چارلز دوگُل ریچارد نیکسون، انور سادات، لی کوان یو و مارگارت تاچرـ همه براساس شرایط دوره تاریخی دراماتیک خود شکل گرفتند. همه آنها معماران تحولات پس از جنگ جوامع خود و نظم بین‌المللی شدند. من این شانس را داشتم که با هر شش نفر در اوج نفوذشان روبه‌رو شوم و از نزدیک با ریچارد نیکسون کار کنم. آنها با به ارث‌بردن جهانی که قطعیت‌های آن در اثر جنگ از بین رفته بود، اهداف ملی را دوباره تعریف کردند، چشم‌اندازهای جدیدی را گشودند و ساختار جدیدی را به جهانی درحال گذار ارائه کردند.