بایسته‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلابموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با همکاری سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور برگزار می‌کنند.


همایش 
«بایسته‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب»


محورهای همایش:
دیپلماسی و مقاومت در گام دوم انقلاب اسلامی 
ایران، جهان اسلام و گفتمان سیاست خارجی مطلوب
سیاست خارجی و اقتدار منطقه‌ای و بین‌المللی 
سیاست خارجی اقتصاد محور در گام دوم انقلاب اسلامی
سیاست خارجی ایران در گام دوم و مساله استکبار جهانی
سیاست خارجی انقلابی و آینده محور مقاومت
دیپلماسی انرژی و سیاست خارجی در گام دوم انقلاب اسلامی
سیاست خارجی ایران انقلابی و حکمرانی مطلوب
سیاست خارجی در گام دوم در مقابله با یکجانبه گرایی

زمان ارسال آثار در قالب مقالات 3 هزارکلمه‌ای: 30 اردیبهشت ماه 1400
ایمیل ارسال آثار: conference@tisri.org