کتاب آسیا 9

ویژه برآورد بازیگران منتخببرآورد راهبردی چین

احسان صادقی چیمه

برآورد روابط خارجی ایران و هند در 2019

میترا راه‌نجات

برآورد راهبردی هند 2019

حسام‌الدین حجت‌زاده

‌‌‌‌برآورد راهبردی عربستان در 2019

نجمیه پوراسمعیلی

برآورد راهبردی سوریه 2019

زهرا زمردی

برآورد راهبردی بحران محاصره قطر

زهرا زمردی

برآورد راهبردی تاجیکستان

حسین عسگریان

جایگاه سیاسی ـ امنیتی حزب‌الله لبنان در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

فاطمه نکولعل آزاد