چشم انداز عربستان سعودی در 2030:

فراز یا فرود؟


پیچیدگی‌های حاکم بر مناسبات بین‌المللی میان کشورها، شناخت و تحلیل کنشگران این عرصه را ضروری می‌سازد. به‌عبارت‌دیگر، شناخت دقیق محیط منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند به اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مناسب یک کشور در این محیط کمک کند. برای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کنشگر فعال منطقه‌ای و بین‌المللی در محیط ژئواستراتژیک ضرورت داشتن شناخت و ارزیابی دقیق دوچندان است؛ زیرا مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی حاکم بر محیط بازیگری آن، وضعیت پیچیده‌ای دارد. این پیچیدگی به‌دلیل درهم‌تنیدگی ژئوپلیتیکی غرب آسیا و زیرسیستم‌های آن به‌خصوص خلیج فارس است. خاص بودن محیط امنیتی این منطقه را در کنار رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک آن قرار دهیم به این نتیجه منطقی می‌رسیم که شناخت دیگر بازیگران فعال این منطقه مانند عربستان سعودی بسیار حائز اهمیت است. اهمیت آن نیز به این دلیل است که اتخاذ راهبردهای هریک از این کشورها مانند عربستان سعودی دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به میزانی که این تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم باشد، مطالعه و ارزیابی راهبردهای موردنظر باید به‌شکل جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد.
چشم‌انداز 2030 اتخاذی توسط عربستان سعودی ازجمله راهبردهایی است که اگرچه تلاش جهت تعیین راهبردهای این کشور برای توسعه است ولی تأثیرات آن به حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله کشورهای منطقه قابل تسری است. به‌همین‌دلیل ضرورت تبیین این سند راهبردی برای کمک به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشورمان و همچنین جامعه علمی کشور احساس می‌شود.
کتاب حاضر به‌عنوان یکی از اولین پژوهش‌های علمی درمورد سند راهبردی چشم‌انداز 2030 سعی کرده با نگاهی جامع به ابعاد مختلف آن، تأثیرات احتمالی بر داخل و خارج عربستان سعودی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. گفتنی است یکی از نکات متمایز این کتاب با دیگر کتاب‌های حوزه مطالعات منطقه‌ای، تمرکز بر یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی کشور عربستان سعودی در دهه اخیر است که با توجه به حجم تغییرات و همچنین سرمایه‌گذاری این کشور می‌تواند آینده تحولات منطقه غرب آسیا را متحول نماید و بر معادلات منطقه‌ای تأثیرگذار باشد. به‌دلیل رقابت منطقه‌ای عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران، این کتاب تلاش کرده که تأثیرات احتمالی این سند راهبردی را بر نقش منطقه‌ای کشورمان مورد واکاوی قرار دهد.
مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران همواره تلاش کرده با رصد نیازهای علمی و پژوهشی در حوزه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، این نیازها را با همکاری پژوهشگران این حوزه برطرف نماید. دراین‌راستا کتاب «چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی؛ فراز یا فرود؟» می‌تواند گام مهمی در پیشبرد این ضرورت باشد. امید است این کتاب با توجه به پرداختن به یک حوزه تخصصی درمورد عربستان سعودی، کمک زیادی به تولید ادبیات در حوزه مطالعات عربستان سعودی نماید و برخی از کاستی‌های موجود در این زمینه را برطرف نماید و گامی درجهت تعمیق آن بردارد. مؤسسه ابرار از هرگونه انتقاد و پیشنهاد علمی برای بهبود این اثر استقبال می‌کند.