بنیان‌های علمیات نفوذ موثر؛ چارچوبی برای افزایش توانمندی‌های ارتش


این نوشتار برای بررسی اجمالی مطالعات علمی سیاستی در زمینه نفوذ در نگرش‌های شناختی و مجاب‌سازی از سطح فردی تا ‌پدیده‌ها در سیاست‌های کلان مانند تغییرات نگرشی و رفتاری در توده مردم، طراحی شده است. از این رو ساختار این کتاب به صورت زیر است:

  • فصل دوم به بحث درباره فاکتورهای مربوط به شکل‌گیری و تغییر نگرش در سطح فردی و مجاب‌سازی و نفوذ موفق اختصاص دارد. این رویکرد چارچوبی کلی برای برنامه‌ریزی و مهندسی تغییر نگرش ارائه می‌دهد.
  • فصل سوم به بحث درباره فاکتورهایی که در نفوذ بر افراد درون گروه‌ها و تصمیم‌گیری از زاویه دید تحقیقات تجربی اخیر درباره رهبری افکار عمومی، تصمیم‌گیری گروهی، نظریه انتخاب اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی نقش دارند، می‌پردازد.
  • در فصل چهارم به مدل‌های بزرگ‌تر از نفود در روابط بین‌المللی شامل: بررسی راهبردهای موجود برای نفوذ بر دشمنان(و دیگران) و توصیف مجموعه‌ای از مدل‌های انتخاب منطقی که می‌تواند آگاهی‌بخش توسعه راهبردهای نفوذ و ارائه‌دهنده سنگ‌بنایی برای تعیین نحوه حصول اهداف نفوذ باشد، روی می‌آوریم.
  • در فصل پنجم، برخی چالش‌های مربوط به نفوذ بر توده مردم شامل: ارزیابی نقش‌های رهبری افکار عمومی، رسانه و افکار توده مردم مورد بحث قرار خواهد گرفت.
  • فصل ششم چارچوبی برای تفکر درباره عملیات‌های نفوذ ارائه می‌دهد و مجموعه‌ای از سوالات کلیدی را مطرح می‌کند که می‌تواند برنامه‌ریزی برای عملیات‌های نفوذ ارتش به شکل کارآمد را تسهیل سازد.
  • در فصل هفتم، نتیجه‌گیری‌ها و پیامدهای انتخاب چنین رویکردهایی ارائه می‌شود.