راهنمای منطقه و کشورهای حوزه خلیج‌فارسچاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۳

شابک دوره:۱ ـ ۷۸ ـ ۵۹۱۰ ـ ۹۶۴

قیمت: ۳۶۰۰ تومان 

خرید

 
راهنمای منطقه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس

گردآوری و تدوین: فیروزه میررضوی، بهزاد احمدی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب مرجع
 
کتاب حاضر، ثمره تلاشی دوساله و پیگیر می‌باشد که با هدف آشنا ساختن پژوهشگران و علاقمندان مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی با ویژگی‌ها و مختصات اطلاعاتی منطقه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به انجام رسیده است.

در بخش نخست، منطقه خلیج‌فارس از منظر آماری، تاریخی، جغرافیایی و زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه همین بخش نگاهی اجمالی و دقیق نیز به بحث مرزها و اختلافات موجود در این زمینه، جزایر، ذخایر انرژی و همچنین نوع و میزان حضور نظامی آمریکا در منطقه انداخته شده است.


در بخش دوم هفت کشور امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت و یمن، هر کدام از هفت منظر مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند. توجه به اطلاعات عمومی مربوط به هر کشور، بررسی وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن، تحلیل ساختار سیاسی و نوع روابط قوا، تعمق در ماهیت روابط خارجی کشور هدف، بررسی آماری و اطلاعاتی توان و ساختار نظامی، تجزیه و تحلیل چارچوب‌های اقتصادی و قدرت مالی کشور و نهایتاً نگاهی اجمالی به فرهنگ، آداب و رسوم هر یک از کشورهای یاد شده، ‌کتاب «راهنمای منطقه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس» را به منبعی جامع برای تحلیلگران سیاسی، محققان اجتماعی، کارشناسان نظامی، اقتصاددان‌های علاقمند و همچنین مسافران و توریست‌های کشورهای جنوب خلیج‌فارس و نهایتاً بازرگانان و تجار این عرصه تبدیل ساخته است.