راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبیچاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۳

شابک:  8ـ83ـ5910ـ964

قیمت: 4800 تومان

خرید

  

راهنمای منطقه خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی

گردآوری و تدوین: بهزاد احمدی، فیروزه میررضوی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب مرجع
 
 تحولات پس از جنگ سرد در عرصه بین‌المللی، برچیده شدن نظام دوقطبی، استقلال 15 جمهوری از اتحاد جماهیر شوروی، طرح مباحث انرژی دریای خزر، حمله آمریکا به افغانستان و نیاز این کشور به ایجاد پایگاه در منطقه و ... از جمله عواملی هستند که در سالیان اخیر توجه خاصی را به منطقه خزر و همچنین مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی معطوف نموده‌اند.

گذشته از تحولات سیاسی فوق، افزایش تعداد همسایگان ایران پس از فروپاشی شوروی و ایجاد تسهیلات برای مبادلات فرهنگی و اقتصادی دوجانبه با این کشورها، لزوم درک عمیق و بینشی صحیح‌تر از جامعه و سیاست جمهوری‌های تازه استقلال یافته را برای نخبگان ایرانی دوچندان ساخته است.


کتاب «راهنمای خزر و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی» در این راستا و با هدف ارتقای آگاهی و دانسته‌های موجود در خصوص کشورهای فوق به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست، منطقه دریای مازندران از منظر فرهنگ و تمدن، تاریخ، جغرافیا، مسائل زیست‌محیطی، منابع انرژی و همچنین دیدگاه‌ها، مواضع و معاهدات دوجانبه و چندجانبه میان بازیگران اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، پنج کشور آسیای مرکزی شامل ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان و همچنین سه کشور قفقاز جنوبی شامل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان هر کدام با هفت رویکرد مورد بررسی قرار گرفته‌اند، توجه به اطلاعات عمومی مربوط به هر کشور، بررسی وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن، تحلیل ساختار سیاسی و نوع روابط قوا، تعمق در ماهیت روابط خارجی کشور هدف، بررسی آماری و اطلاعاتی توان و ساختار نظامی، تجزیه و تحلیل چارچوب‌های اقتصادی و قدرت مالی کشور و نهایتاً نگاهی اجمالی به فرهنگ، آداب و رسوم هر یک از کشورهای یاد شده، کتاب حاضر را به منبعی جامع برای اقشار مختلفی همچون سیاستمداران، بازرگانان، محققان اجتماعی، پژوهشگران اقتصادی، کارشناسان نظامی و همچنین مسافران و توریست‌های کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تبدیل می‌سازد.