نشست تخصصی با موضوع:

میانجیگری میان ایران و آمریکا

با مشارکت پژوهشکده مطالعات راهبردی


موسسه مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران با مشارکت پژوهشکده مطالعات راهبردی برگزار کرد:

نشست با عنوان:

                                  میانجیگری میان ایران و آمریکا

  باتوجه به افزایش اخبار و گمانه‌زنی‌ها در مورد میانجیگری‌های کشورهای مختلف به ویژه ژاپن در تنش‌های میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا نشستی درباب بررسی این موضوع تشکیل شد.

  در این نشست درباره موضوعاتی چون:  میانجیگری میان ایران و آمریکا، ماهیت میانجیگری، میانجی گری احتمالی ژاپن و راهکارهای اتخاذی جمهوری اسلامی ایران در زمینه میانجیگری، بحث و گفتگو شد.