کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهیموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار میکند:

 اولین کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی پژوهی

 

محورهای کنفرانس:

 1. چالش‏ها و تحولات سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال 2021:
 1. رژیم صهیونیستی و چالش‏های حکمرانی در سال 2021
 2. چالش‎های اجتماعی و جمعیتی رژیم صهیونیستی در سال 2021
 3. چالش‏های سیاسی رژیم صهیونیستی در سال 2021
 4. بررسی نقاط قوت و چالش‏های اقتصاد داخلی رژیم صهیونیستی در سال 2021
 5. بررسی ایدئولوژی صهیونیسم نزد افکار عمومی رژیم صهیونیستی در گروه‏های سنی
 6. موضوع معامله قرن و الحاق کرانه باختری و نقش این موضوع بر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی
 1. بررسی ابعاد کاهش نفوذ و اقتدار داخلی و بین‏المللی رژیم صهیونیستی در سال 2021:
 1. اهمیت و جایگاه محور مقاومت و فلسفه مقاومت در منافع ملی ج.ا.ایران و کاهش نفوذ و اقتدار داخلی و بین‏المللی رژیم صهیونیستی در سال 2021
 2. بررسی ابعاد حقوق بین‏الملل موضوع الحاق کرانه باختری به سرزمین‏های اشغالی
 3. چالش‏های سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در سال 2021
 4. موضوع معامله قرن و چالش‏های منطقه‏ای و بین‏المللی رژیم صهیونیستی در سال 2021
 5. سناریوهای رویارویی محور مقاومت و رژیم صهیونیستی در سال 2021
 6. بررسی دلایل و شواهد تنزل روزافزون رژیم صهیونیستی و حرکت این رژیم به سمت نابودی
 7. بررسی نقش رژیم صهیونیستی در وضع تحریم‏های ظالمانه علیه ج.ا.ایران و پیش‏بینی اقدامات این رژیم در این رابطه در سال 2021
 8. افکار عمومی، تصاویر و انگاره‏های متعارض درباره رژیم صهیونیستی

 

تاریخ دریافت اصل مقالات: 30 آبان 1399

تاریخ پاسخ ارزیابی مقالات: 30 آذر 1399

تاریخ برگزاری همایش: بهمن 1399

ایمیل دریافت آثار: aczrr@tisri.com