چالش‌های هویت در آمریکا


پیشگفتار ناشر

هویت یکی از مسائل اساسی دوران  معاصر است. هویت اگر در وضعیت ایدئال آن یعنی محرک اصلی انسجام و ادغام یک جامعه در نظر گرفته شود، می‌تواند زمینه پیشرفت آن جامعه را مهیا کند. اما اگر هویت، صرفا چالش یک جامعه چندقومیتی، چندفرهنگی و چندنژادی باشد، می‌تواند سایر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مادی و غیرمادی آن جامعه را تضعیف کند.

در کتاب چالش‌های هویت در آمریکا، هانتیگتون به مساله تغییر هویت ملی آمریکایی‌ها اشاره می‌کند. تغییری که به نظر می‌رسد شامل حال همه کشورهای جهان در طول تاریخ است. شاید یکی از نقاط تمایز این مساله در آمریکا را بتوان مهاجرپذیر بودن استثنایی این کشور دانست. آمریکا در صدر لیست کشورهای مهاجرتی دنیا قرار دارد و تنوع ورود طیف وسیعی از مهاجرین و پناهجویان، یکی از اساسی‌‎ترین زمینه‌های تغییرات مداوم در هویت این کشور بوده و خواهد بود. این واقعیت در کنار تلاش برخی جریان‌های جدید سیاسی در این کشور به مانند آنچه توسط رئیس جمهور پیشین آمریکا یعنی دونالد ترامپ تحت عنوان آمریکا برای آمریکاییان هدایت و پیگیری می‌شد، زمینه توجه دوباره به تغییرات هویتی و تاثیرات سیاسی آن بر آمریکای دهه سوم قرن بیست و یکم را فراهم کرده است. هر چند همانطور که پیشتر درباره واقعیت تغییر هویت در همه کشورها گفته شد، موج جدید گفتمان‌های ضدمهاجرتی و تعریف آن در قالب چالش‌های هویتی، اقتصادی، امنیتی و ... مختص جامعه آمریکا نیست. امروزه در اروپا نیز که یکی ازمقاصد اصلی دیگر برای مهاجرین و پناهجویان گریزان از وضعیت کشورهای آفریقایی و خاورمیانه‌ای است، با اتکا به پیامدهای موج مهاجرتی جدید بعد از 2011 و پیامدهای آن برای تشدید بحران هویت ملی، اتخاذ سیاست‌های ضد مهاجرتی مناسب با شرایط فعلی در دستور کار قرار گرفته است.

مباحث مطرح شده در کتاب هانتیتگون علیرغم گذشت هفده سال از نگارش آن همچنان قابل توجه و دارای اهمیت است. همان‌طور که هانتیگتون در مقدمه کتاب اشاره کرده است، زمینه ظهور تاریخی هویت آمریکایی و تغییرات و چالش‌هایی که می‌تواند یک کشور را از این منظر از پای در آورد، جای تحقیق و پژوهش بسیار دارد. البته روی مثبت و امید به تداوم جوامعی که دارای تنوع فرهنگی، قومی و نژادی هستند نیز قابل اشاره است. جوامعی که این توانمندی را دارند تا تهدیدات مرتبط با تنوع هویتی را به فرصتی برای ساخت یک جامعه چندقومیتی، چندنژادی و چند فرهنگی با هویتی قابل احترام تبدیل کنند. جوامعی که در آن مبنای رسیدن به سعادت و شاکامی تمام انسان‌های در حال زیست در آن، لیاقت و شایستگی باشد.

این کتاب که در چهار بخش و دوازده فصل تدوین شده است، منبعی ارزشمند برای آغاز مطالعه تخصصی مساله هویت ملی آمریکا است. مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران امیدوار است با توجه به رشته‌ها و گرایش‌های تخصصی جدید مطالعات سیاسی کشورها و مناطق در حوزه روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای کشورمان، این کتاب بتواند منبعی مؤثر در این حوزه های مطالعاتی باشد.

 

علی اسمعیلی اردکانی

معاون پژوهشی

موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

فروردین 1400