کتاب اروپا ۵ (ویژه روابط آمریکا و انگلیس)چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۸۴

شابک:۱ ـ ۶۷ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴

قیمت: ۲۵۰۰ تومان

خرید

 
کتاب اروپا ۵ (ویژه روابط آمریکا و انگلیس)

گردآوری و تدوین: علی فلاحی
انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ای
کدبازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BB00020054704142016
 
پنجمین شماره کتاب اروپا ویژه بررسی روابط سیاسی آمریکا و انگلیس از جنبه‌های گوناگون در حدفاصل زمانی ۵۰ سال گذشته تاکنون است. در مقاله اول، آقای خالوزاده به بررسی تاریخچه روابط سیاسی ایالات متحده و انگلستان در دوران پس از جنگ جهانی دوم پرداخته، روابط دو کشور را در ارتباط با موضوعاتی نظیر مسائل امنیتی، ناتو و حضور در نقاط مختلف جهان مورد تبیین قرار داده است.
در مقاله دوم، آقای منوری به بررسی نقش محوری دولت‌های انگلوساکسون در مدیریت بحران‌های بین‌المللی در دوران پس از جنگ سرد پرداخته است.
آقای مطهرنیا در مقاله سوم، رهیافت راه سوم و بلریسم در عرصه سیاست خارجی انگلیس و تعامل آن با دیدگاه‌های نومحافظه‌کاران آمریکایی را بررسی کرده است.
در مقاله چهارم، آقای امینی به بررسی نقش افکار عمومی در شکل‌دهی سیاست خارجی دولت ایالات متحده و بریتانیا پرداخته، روش‌های بهره‌مندی از قدرت نرم در این کشورها را مورد ارزیابی قرار داده است.
در مقاله پنجم، آقای قهرمان‌پور به مقایسه تطبیقی سیاست خارجی آمریکا و بریتانیا براساس دیدگاه حداقل‌گرا پرداخته و کوشید، تا چارچوب سیاست خارجی این دو کشور را مشخص سازد.
در مقاله ششم، آقای دهشیری درصدد تبیین مواضع ایالات متحده و انگلستان در قبال ایران برآمده، تلاش کرده است تا این موضع‌گیری را در چارچوب روابط فراآتلانتیکی دو کشور تبیین نماید.
آقای امامزاده‌فرد نیز در مقاله آخر نقش آمریکا و انگلیس را در تحولات پس از دوران جنگ سرد خاورمیانه مورد بررسی قرار داده و به علل تغییر گرایش‌های انگلیس از آمریکا به سمت اروپا اشاره نموده است.