سومین کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستیدانشگاه عالی دفاع ملی و موسسه ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

 

سومین کنفرانس سالانه رژیم صهیونیستی 

 

محورهای کنفرانس:

چالش‌ها و نقاط ضعف سیاسی و حکمرانی

چالش‌ها و نقاط ضعف سیاسی و امنیتی منطقه‌ای

چالش‌ها و نقاط ضعف سیاسی و نهادی بین‌المللی

چالش‌ها و نقاط ضعف اقتصادی در داخل و خارج

چالش‌ها و نقاط ضعف اجتماعی، فرهنگی و هویتی

چالش‌ها و نقاط ضعف فناورانه و سایبری

چالش‌ها و نقاط ضعف رسانه‌ای و تبلیغاتی

چالش‌ها و نقاط ضعف امنیت داخلی و بین‌المللی

چالش‌ها و نقاط ضعف اطلاعاتی در داخل و خارج

چالش‌ها و نقاط ضعف نظامی و تسلیحاتی

چالش‌ها و نقاط ضعف حقوقی در داخل و خارج

 

انتخاب آثار برتر علمی و پژوهشی در حوزه رژیم صهیونیستی

کتب برتر حوزه رژیم صهیونیستی

مقالات علمی برتر حوزه رژیم صهیونیستی

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر حوزه رژیم صهیونیستی

 

تاریخ برگزاری همایش: 1 اسفند 1401

مکان برگزاری همایش: دانشگاه عالی دفاع ملی