نخستین همایش بین‌المللی

دیپلماسی ورزشی

چالش‌ها و فرصت‌هاموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران با مشارکت وزارت خارجه، دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند:

نخستین همایش بین‌المللی دیپلماسی ورزشی: چالش‌ها و فرصت‌ها

 

زمان: 23 دی ماه 1399

مکان: موسسه ابرار معاصر تهران