آینده مذاکرات وینموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:  

 

آینده مذاکرات وین

 

سخنرانان:

 

دکتر  ابراهیم متقی

دکتر فواد ایزدی

دکتر هادی آجیلی

 

زمان: چهارشنبه 26 خرداد

ساعت:  13:30