راه گذر شمال- جنوب

بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی


معرفی کتاب راه گذر شمال- جنوب

تالیف  دکتر محمود شوری- رقیه کرامتی نیا

مدیر گروه مطالعاتی اوراسیا در موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

درحالی‌که ایجاد راه‌گذر شمال- جنوب می‌توانست پیامدها و منافع ژئواکونومیک و ژئواستراژیک بی‌نظیری را روی کاغذ برای هر سه کشور داشته باشد، در عرصه واقعیت‌ها، موانع و چالش‌های موجود تاکنون وسیع‌تر و مؤثرتر از آن بوده‌اند که رهبران هر سه کشور را به تلاش مضاعف برای عملیاتی کردن آن متقاعد کنند. براین‌اساس، در پژوهش حاضر با توجه به پیوند خوردن بافتارها و متغیرهای مختلف در چهارچوب این طرح، ازجمله اهداف، منافع و انگیزه‌های متفاوت روسیه، هند و ایران و همچنین چالش‌ها و موانع منطقه‌ای، بین‌المللی و داخلی به این پرسش اصلی پاسخ داده می‌شود که چرا به‌رغم منافع کمابیش آشکارِ فعال‌سازی این راه‌گذر برای هر سه کشور ایران، روسیه و هند، فعالیت آن تاکنون به‌تعویق افتاده است. ادعای کتاب حاضر این است که بیش از هر عامل دیگری در شرایط موجود، حجم تجارت میان روسیه و هند در اندازه‌ای نیست که رهبران دو کشور را برای حذف موانع نسبتاً سخت موجود بر سر راه عملیاتی شدن این راه‌گذر (شامل: طیف وسیعی از مشکلات ناشی از تحریم‌های ایران گرفته تا نبودِ زیرساخت‌ها و منابع مالی لازم و همچنین در برخی از موارد، نبودِ توجیه اقتصادی) متقاعد کند.