کتاب امنیت بین‌الملل ۳ (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)چاپ نخست: مرداد ۱۳۸۴
شابک: ۴ ـ ۹۱ ـ ۸۶۸۰ ـ ۹۶۴
          قیمت: ۲۴۰۰  تومان
 
خرید

کتاب امنیت بین‌الملل ۳ (فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)
 
انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی
 
کتاب حاضر، سومین جلد از مجموعه کتاب‌های موضوعی تهیه شده توسط مؤسسه تهران است که اختصاص به بررسی موضوعات و مباحث تئوریک امنیت در سطح بین‌المللی و همچنین موضوعات امنیتی مرتبط با کشور جمهوری اسلامی ایران در عرصه مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. از ویژگی‌های خاص این مجموعه، نظارت و ارزیابی علمی تمام مقالات آن توسط هیأت مشاوران و ناظرانی متشکل از اساتید مجرب دانشگاه‌های کشور است که بالطبع، عمق و غنای خاصی به مباحث و رویکردهای آن بخشیده است.

در کتاب حاضر، تلاش شده تا با اتخاذ روشی تئوریک ـ کاربردی تعدادی از موضوعات مهم در عرصه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، مقاله نخست با طرح این پرسش کلیدی که «نظام ژئوپلیتیک جهانی چیست و چگونه عمل می‌کند؟» به بیان مفاهیمی تئوریک و مبنایی در این خصوص پرداخته، پس از ذکر جزئیاتی مفید از ماهیت و نحوه عملکرد بازیگران عرصه بین‌الملل، تمرکز خود را بر شناسایی موقعیت و جایگاه ایران در نظام ژئوپلیتیک جهانی گذارده، موضوع مذکور را با دیدگاهی تخصصی بررسی می‌نماید. مقاله دوم تماماً به افغانستان اختصاص دارد. نویسنده در این پژوهش تلاش کرده تا با ارائه چهره‌ای دقیق از موقعیت کنونی جغرافیایی و سیاسی افغانستان، به نوعی تاریخ معاصر این کشور را دستمایه قرار داده و به توسط آن تحولات افغانستان در سال‌های اخیر مورد ارزیابی قرار دهد. در تمامی این پژوهش، رویکرد نویسنده معطوف به تهدیدات، فرصت‌ها و چالش‌های فراروی جمهوری اسلامی ایران از سوی افغانستان بوده و به همین دلیل بخش‌های مفصلی به بیان جزئی این امر اختصاص داده شده است.


در مقاله سوم، مبحث «تروریسم» از نگاهی حقوقی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده این پژوهش با بهره‌گیری از این دو رهیافت، زمینة تئوریک مناسبی را برای بحث بعدی خود که ارتباط بخشیدن به موضوع تروریسم و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه توانایی هسته‌ای آن است، فراهم می‌آورد. این پژوهش با ارائه راهکارهایی جهت مواجهه جمهوری اسلامی با این تیغ دولبه پایان می‌یابد.