نشست تخصصی با عنوان:

ترامپ و سه‌گانه تحریم ،تهدید و رویارویی


مؤسسه ابرار معاصر تهران باهمکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کنند.

  • سخنران ها:

              دکتر صادق زیباکلام 
              دکتر ابراهیم متقی
              دکتر حسین دهشیار

  •  زمان:  سه‌شنبه ۱۱ تیر  ۹۸

                 ساعت ۱۷ تا ۱۹

  •  مکان برگزاری:خانه اندیشمندان علوم انسانی
     
  •  حضور برای کلیه علاقمندان و رسانه‌ها آزاد است.