بازاریابی در شرکت‌های بزرگ نفتی

آموزه‌هایی از برندسازی در بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی


امروزه نفت به‌عنوان یک کالای استراتژیک درصحنه بین‌الملل مطرح است. کشورهایی که دارای اقتصاد بزرگی هستند، برای بالا بردن رشد اقتصادی و تولید ملی خود، نیازمند نفت کشورهای تولیدکننده باقیمت‌های مطلوب می‌باشند. با توجه به این‌که ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت خام و سومین تولیدکننده اوپک در جهان مطرح بوده و همچنین در حدود 4 درصد از تولید نفت جهان را عهده‌دار بوده است، با موانعی از قبیل تحریم واردات نفت خام آمریکا و همچنین الگو پذیری از کشورهای مصرف کننده در جهت بازی باقیمت نفت خام مواجه است. به نظر می‌رسد نیاز به حضور محققین تحلیل راهبردهای بازیگران مهم بازار نفت درصحنه بین‌الملل نقش بسزایی در خنثی نمودن اثرات نامطلوب سیاست‌های آن‌ها داشته باشد.

تشکیل شرکت‌های چندملیتی نفتی از سالیان پیش اقدامی در تقابل با تجارت آزاد بوده است. همچنین با تغییر چهره سیاسی جهان، ابزارها و سازمان‌های نوینی شکل‌گرفته‌اند تا این هدف محقق شود. آژانس بین‌المللی انرژی، موسسه همکاری‌های اقتصادی و ... همه و همه در جهت مقابله با حرکت‌های استقلال‌طلبانه صاحبان اصلی منابع اولیه و باهدف تسلط بیشتر در شکل نوین بر کشورهای غنی از منابع است. درصحنه بین‌المللی نفت، برای مقابله با اتحادیه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک، آژانس بین‌المللی انرژی تشکیل می‌شود تا با بهره‌گیری از روش‌های نوین به مقابله با این اتحادیه بپردازد. در این کتاب استراتژی‌های شرکت‌های بزرگ نفتی در مواجهه با مسائل مختلف بررسی می شود.