تحولات فلسطینی و آینده درگیری‌ها با رژیم صهیونیستیموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران برگزار می‌کند:

 

تحولات فلسطینی و آینده درگیری‌ها با رژیم صهیونیستی

 

سخنرانان:

د.هیثم الخزعلی- عراق

زهرا دیرانی- لبنان

صالح ابوعزّه- فلسطین

مدیر نشست: فاطمه سیاحی

 

زمان: یکشنبه 26 اردیبهشت 1400

ساعت 21

 

لینک اسکای روم: https://www.skyroom.online/ch/abrar110/middleeast