روابط ایران و ارمنستان و آخرین تحولات قره‌باغموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران و مرکز تحقیقات اوربلی برگزار می‌کند: 
 
روابط ایران و ارمنستان و آخرین تحولات قره‌باغ
 
 
سخنرانان: 

ژانّا واردانیان
پژوهشگر ارشاد مرکز تحقیقاتی-تحلیلی اوربلی ارمنستان ،
 
عفیفه عابدی
کارشناس مسایل اوراسیا
 
دبیر نشست :
زهره خان محمدی
پژوهشگرارشد مسائل اوراسیا
 
 
تاریخ: چهارشنبه 30 آذر 1401
ساعت: 10 صبح
مکان: سالن همایش‌های موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران