تحریم اقلام دارویی بیماران پروانه‌ای در آینه حقوق بین‌المللموسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران تقدیم می‌کند:

 

تحریم اقلام دارویی بیماران پروانه‌ای در آینه حقوق بین‌الملل

 

سخنرانان:

سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی

نازنین فرزادی فر

محمد هادی ذاکر حسین

 

مدیر نشست:

کتایون اشرافی

 

تاریخ و مکان برگزاری:

شنبه 29 مرداد 1401

ساعت 14

سالن همایش‌های موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران